Idee Management

Idee Management geeft advies op het gebied van communicatie, informatisering en automatisering. Daarnaast begeleidt Idee Management infrastructurele projecten.

Communicatie is een belangrijk instrument om (bedrijfs)doelen te verwezenlijken. Een goede communicatie kan zowel de productiviteit als de kwaliteit van dienstverlening verhogen, mits de verschillende processen soepel verlopen en niet conflicteren.

Bij alle uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden die wij voor u kunnen verrichten, werken wij steeds vanuit een vooraf geformuleerd idee. We blijven bedenken waarom een bepaalde weg wordt ingeslagen. Onze dienstverlening is meer dan het bedenken van “hoe gaan we het doen”.  Wij kijken verder en vragen ook “waarom”.
Wij vinden dat bij alle communicatieprocessen een doordacht automatiseringsbeleid van groot belang is, net als  de juiste toepassing van IT en de efficiëntie hiervan in de dagelijkse praktijk.

Idee Management tracht in al haar adviezen uit te gaan van het gegeven dat communicatie een middel is om een doel te bereiken en dat automatisering (slechts) de toepassing is van technische hulpmiddelen in een menselijke omgeving.