Communicatie

Wat is het idee? Wat wilt u zeggen en wat wilt u daarmee bereiken? Dat is voor ons het uitgangspunt. Dat willen wij “managen”. Want communicatie moet effectief zijn.
U gebruikt interne en externe communicatie als instrumenten om uw doelen te verwezenlijken. Keuzes met betrekking tot de inhoud (tekst én vorm) zijn hierbij van groot belang. De wijze waarop een bedrijf of instelling zich presenteert, een stuk wordt geschreven of een rapport wordt gestructureerd: het zijn allemaal elementen die voor een groot deel bepalen of de doelen bereikt worden.

communicatie

Wij geven adviezen op het gebied van teksten, rapportages en presentaties waarbij we steeds uitgaan van de door ú beoogde doelen. Hierbij kunt u denken aan het schrijven en herschrijven van teksten, het redigeren van bestaande stukken en het begeleiden van vormgevingstrajecten. Wij werken graag uw ideeën uit voor brochures, redactionele artikelen, advertenties, websites of voor volledige visuele presentaties en tentoonstellingen.
Idee Management is ook het adres voor ondersteuning op het gebied van (periodiek) data onderzoek en rapportage of het actualiseren van websites via een CMS.