Business Support

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij diverse secretariaatswerkzaamheden.

Onze secretariële ondersteuning kan bestaan uit het voorbereiden en het verspreiden van informatie, het onderhouden van een website of database,  het afhandelen en archiveren van correspondentie (ook e-mail berichten),  het onderhouden van contacten en het organiseren van vergaderingen en andere activiteiten.

Op een vaste basis kunnen wij deze algemene werkzaamheden voor onze rekening nemen, waarbij u verzekerd ben van een snelle en nette afhandeling.

advies