Aankoopbegeleiding

Wanneer u uitbreiding van uw kantoorautomatisering overweegt maar niet weet waar te beginnen kan Idee Management u van dienst zijn. In dat geval zouden wij u een brede dienstverlening aanbieden. Onze diensten zouden zich kunnen uitsplitsen in:

Inventarisatie wensen en eisen inclusief rapportage
Voordat een offerte aangevraagd kan worden is het noodzakelijk om een rapportage op te stellen waarin wordt vastgelegd wat de huidige stand van zaken is en wat het doel dient te zijn van de uitbreidingen. Is het bijvoorbeeld alleen een capaciteitsuitbreiding of spelen ook andere factoren op het gebied van programmatuurgebruik of specialistische wensen een rol?

Aanvragen van offertes
Op basis van het opgestelde rapport worden één of meerdere leveranciers gevraagd om een offerte aan u uit te brengen. De kennis en ervaring van Idee Management kunnen naast uw bestaande leverancier wellicht een tweede (of derde) mogelijke aanbieder aanwijzen.

Beoordelen offertes / opstellen van besliscriteria
Wanneer de offertes zijn uitgebracht is het noodzakelijk om deze naast elkaar te leggen en te bepalen welke de overeenkomsten en welke juist de verschillen zijn. Naast prijs en kwaliteit is bijvoorbeeld ook geboden creativiteit van voorgestelde configuratie van belang. Onze bevindingen omtrent de offertes stellen wij op schrift.