Begeleiding van het Implementatietraject

Optimale automatisering is meer dan de aanschaf van nieuwe apparatuur. Na installatie van apparatuur of programmatuur begint de implementatiefase. Een nieuw programma, een nieuwe printer, of een andere methode van backup vereisen aangepaste kennis van uw medewerkers. Werkprocessen moeten worden bijgesteld. Ondertussen moet de bedrijfsvoering ongehinderd voortgaan. En wanneer uw aanschaf is opgeleverd is het prettig wanneer uw organisatie de aangebrachte wijzigingen ook efficiënt gaat gebruiken.

Deskundige begeleiding tijdens de implementatie voorkomt problemen. Het is van groot belang om zo vroeg mogelijk aandacht te besteden aan noodzakelijke om- en bijscholing, zodat de volledige implementatie zo snel mogelijk afgerond kan worden. Idee Management kan een op uw situatie afgestemd opleidings- en trainings programma samenstellen. Een persoonlijke instructie in het gebruik van een specifiek programma, of een wat intensievere training over het gebruik van Internet en e-mail vergemakkelijken de overgang naar de nieuwe situatie. Ook het bezien van gegroeide werkprocessen, en het aanpassen van deze processen aan de huidige situatie is van belang. Pas dan kan uw automatiseringssysteem functioneren zoals het bedoeld was.