Inventarisatie en advies

Vaak zijn er vele redenen om tot nieuw te voeren beleid te komen. Meestal komt men eenvoudigweg tot de conclusie: Er moet iets veranderen. Dat is het moment om de interne logistiek eens aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Ook de interne communicatie moet bij een dergelijk onderzoek betrokken worden. Een verandering is vaak hét moment voor verbetering en voor vernieuwing! Dit betekent waarschijnlijk wel dat u zult moeten investeren. Een gedegen onderzoek naar de huidige en naar de in de toekomst gewenste situatie maakt het makkelijker om de juiste beslissingen te nemen.

Hiervoor is het zinvol zijn om uw complete configuratie door te lichten:

  • Welke apparatuur is waarvoor in gebruik?
  • Welke gebruikers werken met welke programma’s?
  • Welke wijzigingen zijn eventueel noodzakelijk ter optimalisatie van de verschillende bedrijfsprocessen?
  • Welke apparatuur en programmatuur voldoet of zou vervangen moeten worden ter verbetering van de functionaliteit binnen de organisatie?

Na een inventarisatie van apparatuur en programmatuur, van bekabeling en randapparatuur en de vaststelling van mogelijke “tekortkomingen” stellen wij ons advies samen. Een belangrijk kenmerk van onze advisering is dat wij geen apparatuur leveren. Onze schriftelijke adviezen bevatten aanbevelingen, vastgesteld op grond van objectieve criteria, om te komen tot een optimale bedrijfsvoering met, waar mogelijk, gebruikmaking van de huidige middelen. Wel geven we aan welke investeringen wenselijk zouden zijn op korte en welke op langere termijn, ook geven wij een richting aan voor toekomstig beleid op het gebied van uw automatisering.