IT-Diensten

Idee Management geeft advies op het gebied van informatisering, automatisering en communicatie.

Voor ons is informatietechnologie het geheel aan communicatieprocessen van een bedrijf of instelling zowel intern als extern. Daarbij is niet alleen een doordacht automatiseringsbeleid van groot belang, maar ook de juiste toepassing van IT en de efficiëntie in de dagelijkse praktijk.

Naast het begeleiden van infrastructurele projecten geven wij advies op het gebied van systeembeheer en begeleiden wij aankoop- en implementatietrajecten.

zkabels

Wilt u eerst een grondige inventarisatie van de actuele situatie alvorens u beslissingen wilt nemen? Wij werken volledig onafhankelijk en brengen de situatie overzichtelijk in kaart!