Website Services

Een website is een krachtig communicatiemiddel, waarmee een bedrijf zich kan profileren. Een goed ontwerp, een heldere tekst en een duidelijke indeling zijn de basis voor een goede site.

Wanneer een website eenmaal operationeel is, blijkt het vaak lastig om de informatie op de site gestructureerd en actueel te houden, terwijl het bekend is dat bezoekers juist afhaken, wanneer zij onduidelijkheden of verouderde informatie tegenkomen.

Idee Management geeft u advies bij het ontwikkelen, onderhouden en/of het vernieuwen van uw website. Ook verzorgen wij:

  • Website Onderzoek (inventarisatie van mogelijke verbeteringen voor wat betreft vormgeving of structuur van uw website)
  • Begeleiding van de overgang naar een content management systeem (CMS)
  • Het schrijven van heldere teksten
  • Het redigeren en structureren van bestaande teksten
  • Het plaatsen van de juiste informatie op de juiste plek (bijvoorbeeld het vullen van uw site via een CMS)
  • Het aanbrengen van uniformiteit in de opmaak (controle eenduidige vormgeving)
  • Het (periodiek) actualiseren van informatie